Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Termín nástupu
20.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, OpenOffice, PowerPoint - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Doplňujúce informácie:
- ovládanie maďarského jazyka vítané,
- o termíne osobného pohovoru bude uchádzač osobne informovaný,
- životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať elektronicky na e-mail: [email protected] alebo poštou na adresu
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou do 11.09.2023

Kontakt: 055/4662131
[email protected]

Osobnostné predpoklady:
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi, flexibilita, kreativita
- bezúhonnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
https://zsturnaslov.edupage.org/
055/4662131,+421554662131
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Deákková
0907906479