Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné gymnázium, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
15.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
327
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
hľadáme pani učiteľku nemeckého jazyka pre našu súkromnú bilingválnu základnú školu a gymnázium, najlepšie v kombinácii s iným cudzím jazykom, ale nie je to podmienkou. Ponúkame moderné vybavenie a učebné pomôcky, mladý kolektív, motivované a šikovné deti. Ponúkame možnosť osobného i profesionálneho rastu, adekvátne finančné ohodnotenie - k tarifnému platu zohľadňujúcemu získané vzdelanie a počet rokov praxe patrí každý mesiac osobné a motivačné ohodnotenie vo výške 30-40%, suplované a nadpočetné hodiny preplácame. Mesačná mzda môže pri týchto podmienkach dosahovať cca 2000€. Uprednostňujeme rýchle a seriózne konanie. V prípade záujmu môžeme upraviť termín nástupu do zamestnania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné gymnázium
Česká 10
83103 Bratislava-Nové Mesto
https://gymnaziumceska.edupage.org/
0244450733,0911223388,0904979681
Kontaktná osoba
PaedDr.Martina Danišová
0911223388