Pedagogický asistent

Základná škola, Hamuliakovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 126/16A, Hamuliakovo
Termín nástupu
28.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
250
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC užívateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto v ZŠ vytvorené v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesií 3". Pracovný pomer do 31.08.2024 s možnosťou predĺženia. K žiadosti pripojiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dunajská 126/16A
90043 Hamuliakovo
https://zshamuliakovo.edupage.org/
0907 666 114,53410137,0907666114
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Maschkánova
0907666114