Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola POD STROMOM, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Biológia, Geografia
Termín nástupu
18.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
HĽADÁME ĽUDÍ S NADŠENÍM PRE UČENIE, KTORÍ DOKÁŽU:
– VZBUDIŤ A ROZVÍJAŤ V DEŤOCH ZVEDAVOSŤ A CHUŤ PRACOVAŤ

– IDENTIFIKOVAŤ A ROZVÍJAŤ INDIVIDUÁLNY POTENCIÁL DETÍ,


– MAJÚ REŠPEKTUJÚCI A LÁSKAVÝ PRÍSTUP K DEŤOM,

– BYŤ TÍMOVÝMI HRÁČMI A KOORDINOVAŤ SVOJU PRÁCU S KOLEGAMI,

– SKÚŠAŤ, OBJAVOVAŤ, OVEROVAŤ, ZAVÁDZAŤ INOVÁCIE DO PRAXE

– KRITICKY MYSLIEŤ,

- VYUČOVANIE BIOLÓGIE A GEOGRAFIE cez EXPEDÍCIU je uprednostňované

– BYŤ ZODPOVEDNÍ, TVORIVÍ A PROFESIONÁLNI

– SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM INOVATÍVNYCH VZDELÁVACÍCH POSTUPOV SÚ VÍTANÉ.

PONÚKAME:
– PRÁCU V TÍME, KTORÝ SA STÁLE UČÍ A PRACUJE NA SEBE,

– MOŽNOSŤ PROFESIONÁLNE RÁSŤ, PRACOVAŤ MODERNE A PROGRESÍVNE,

– MOŽNOSŤ PRACOVAŤ NA ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOCH V RÁMCI ŠKOLY A BYŤ SÚČASŤOU ICH TVORBY.
– PLAT V SÚLADE SO SÚČASNÝMI MZDOVÝMI PRAVIDLAMI V ŠKOLSTVE,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola POD STROMOM
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49
03101 Liptovský Mikuláš
https://szspodstromom.edupage.org/
0907712413
Kontaktná osoba
Mgr. Bibiana Šmollová
0907712413