Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
18.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
445
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponúkame voľnú pracovnú pozíciu pre školského psychológa. Vhodné aj pre absolventa VŠ. Uchádzačom vieme poskytnúť ubytovanie. Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Predpoklady:
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Identifikovať a vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka pedagogicko-psychologickými prostriedkami
Identifikovať a diagnostikovať špecifiká psychologického vývinu dieťaťa/žiaka
Ovládať obsah študijného odboru psychológia

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21
82375 Bratislava-Ružinov
www.sostar.sk
02/43425086
Kontaktná osoba
Ing. Dagmar Mikušková
0948 057 789