Hlavný kuchár / kuchárka

Školský internát Antona Garbana, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Werferova 10, Košice-Juh
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny plat
851 ,-€ /2 plat. trieda 14 plat .stupeň + príplatok za zmennosť 50 € + funkčný príplatok 150 €, osobný príplatok 200 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
• Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
• Zdravotná spôsobilosť
• Schopnosť pracovať v kolektíve
• Flexibilita
• príprava a výdaj bežných druhov teplých jedál
• dodržiavanie technologických postupov, receptúr, kvality, kvantity jedál
• dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny
• Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
• Koordinácia výroby jedál a nápojov pre stravníkov
• Samostatné zostavovanie jedálnych lístkov podľa analýz nutričných hodnôt pokrmov a plnenia odporúčaných výživových dávok jednotlivých vekových kategórií stravníkov podľa osobitného predpis
• Kontrola činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne ( kuchár, pomocná sila)
• Zabezpečovanie výkon kontroly, vedenie evidencie a dokumentácie HACCP

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský internát Antona Garbana
Werferova 10
04115 Košice-Juh
www.siagarbana.sk
0556760150
Kontaktná osoba
Školský internát Antona Garbana
0902 689 493