Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tajovského 25, Banská Bystrica
Aprobácia
Ekonomika
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
386
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Word - pokročilý, Ovládanei ekonomických programov KROS - OMEGA - podvojné účtovníctvo, OLYMP - mzdy a presonalistika, ALFA - jednoduché účtovníctvo
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Tajovského 25
97573 Banská Bystrica
https://oatabb.edupage.org/
0484230700,048/4230700
Kontaktná osoba
Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy
0484230700