Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Reedukačné centrum, Trstín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trstín 335, Trstín
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
73
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
súhlas so spracovaní osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Trstín 335
91905 Trstín
https://rctrstin.edupage.org/
0335589116,0335983113
Kontaktná osoba
PaedDr. Silvia Sadecká, MBA
0335983113