Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 267, Veľká Lomnica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
872
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z.z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
- doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- referencie s predchádzajúceho zamestnania
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- prax vítaná – nie je podmienkou,
Pracovné miesto vytvorené na základe podpory z NP POP3.
Pracovný pomer na dobu určitú.
• Požadované dokumenty doručiť poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
• Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 267
05952 Veľká Lomnica
https://zsvlomnica.edupage.org/
0524561183,
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Langová
0524561183