Školský digitálny koordinátor

Základná škola Andreja Hlinku, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Černovských martýrov 29, Ružomberok
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie digitálnych technológií a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese
Vzdelanie
1. vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch.

2. prax:
- minimálne 3 roky
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť

-požadované doklady potrebné poslať na mejl [email protected] do 22.09.2023 (všetky):
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis (CV)
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

-absolvovanie kontinuálneho ročného vzdelávania počas šk. roka 2023/2024

-náplň práce/požiadavky:
práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
• digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
• poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
• poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
• vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
• zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
• pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
• poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
• administrácia online testovaní,
• zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov

-platové podmienky v zmysle projektu POP3 - NIVAM (plat polovičného úväzku je vyšší než plat pedagogického asistenta na celý úväzok - platové podmienky sú teda nastavené skvelo), stačí chuť a samostatnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Andreja Hlinku
Černovských martýrov 29
03406 Ružomberok
https://zsandrejahlinku.edupage.org/
0444322416
Kontaktná osoba
Bibiana Kľačková
0911040330