Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Nálepkovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 684, Nálepkovo
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
522
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, MS Office -pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- požadované doklady zaslať e-mailom alebo poštou
- o termíne uskutočnenia výberového konania budú uchádzači informovaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 684
05333 Nálepkovo
https://zssmsnalepkovo.edupage.org/
0534494282,053/4494282
Kontaktná osoba
Mgr. Ingrid Majorová
0534494282