Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Mojmírovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovce 897, Mojmírovce
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2023
Rozsah úväzku
26%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hra na akordeón.
Uchádzač môže byť aj študent konzervatória 5-6 ročníka, študent vysokej školy. Pracovná zmluva alebo dohoda.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Mojmírovce 897
95115 Mojmírovce
zusmojmirovce.edupage.org
0377798144, 0915738517
Kontaktná osoba
Bc. Rudolf Arpáš
0915738517