Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Znievska 2, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Práca s nižším počtom žiakov v kolektíve mladých učiteľov, priaznivé podmienky pre organizovanie rôznych aktivít v rámci vyučovania i voľnočasových aktivít, priestor na realizáciu vyučovacieho procesu aj na veľkom školskom dvore. Kvalitné vybavenie školy, interaktívna stena multiball vhodná na výučbu viacerých predmetov, posilňovňa prístupná pre zamestnancov. Možnosť realizovať krúžky v popoludňajších hodinách, finančné benefity, služobný notebook

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
Znievska 2
85106 Bratislava-Petržalka
[email protected]
0903382064
Kontaktná osoba
Eva Orságová
0903382064