Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý v digitálnych technológiách
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
samostatný ped. zamestnanec, prax 3 roky, platové podmienky v zmysle projektu POP3 - NIVAM
schopnosť samostatnej práce, flexibilita, ochota spolupracovať na projektoch školy, komunikatívnosť.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- kópie dokladov o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87
01841 Dubnica nad Váhom
https://skolac2.edupage.org/
0424441096,0907963515
Kontaktná osoba
Mgr. Oto Bača
+421905319213