Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Mojmírovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovce 897, Mojmírovce
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Rozsah úväzku
26%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Word-základy, vítaná znalosť práce so školským informačným systémom aSc, Edupage.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
učiteľ/ka v "Hre na husliach".

Vzdelanie - stredoškolské (VOV), vysokoškolské.
Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, Hudobný odbor– pedagogický preferovaný umelecký smer - huslista, učiteľ umeleckých predmetov, pracovnoprávny vzťah – pracovný pomer alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Vyučovanie v hudobnom odbore - hra na husliach
Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov

Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Motivačný list
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/

Ďalšie požiadavky:
Ovládanie štátneho jazyka
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť
Pozitívny vzťah k práci s deťmi
Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
Flexibilita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Mojmírovce 897
95115 Mojmírovce
zusmojmirovce.edupage.org
0377798144, 0915738517
Kontaktná osoba
Bc. Rudolf Arpáš
0915738517