Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na vŕšku 430, Častá
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca na PC, s IT
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tvorivého a dynamického kolektívu hľadáme učiteľku materskej školy:
- s pozitívny vzťahom k deťom,
- samostatné, zodpovedné, dôsledné a komunikatívne, ktoré dokážu spolupracovať s kolegyňami a podieľať sa na dosahovaní výchovno-vzdelávacích výsledkoch,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Na vŕšku 430
90089 Častá
https://mscasta.edupage.org/
0336495210,0910464432
Kontaktná osoba
Bc. Janette Uváčková
0910 464 432