Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú -termín trvania projektu od 01.9.2023 do 31.8.2024.
Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III - NIVAM.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
• profesijný životopis
. motivačný list
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba
Iné požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220
98542 Veľké Dravce
https://zsmvelkedravce.edupage.org/
0474373115, 0903799076,+421903799076 alebo 047 -43 73 115
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Balážová
+421903799076