Predmet

Ekonóm/ka

Spojená škola, Sládkovičovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 1087, Sládkovičovo
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
312
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť účtovníckeho programu znalosť účtovníckeho programu Winibeu - Ives, Winpam,Word, Excel, Power Point, Office365 Winpam,Word, Excel, Power Point, Office365
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
vysokoškolské I. stupňa ekonomického zamerania
vysokoškolské II. stupňa ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Vzhľadom na rozsiahlosť agendy a zložitosť problematiky účtovania rozpočtovej organizácie budú uprednostnení uchádzači s praxou v danej oblasti.
• spracovanie uzávierok,
• tvorba rozpočtu,
• spracovanie daňových priznaní,
• spracovanie štatistických výkazov,
• vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
• verejné obstarávaní (EVO),
• tvorba zmlúv, zverejňovanie faktúr, objednávok,
• vypracovávanie smerníc,
• sledovanie príjmov a výdavkov,
• evidencia majetku,
• starostlivosť o hospodársky úsek.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Školská 1087
92521 Sládkovičovo
https://zsmssladkovicovo.edupage.org/
0317842069,+4217802069
Kontaktná osoba
PaedDr. Slávka Kramárová
0317842069