Psychológ, školský psychológ

Cirkevná spojená škola sv. Martina, Hviezdoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 1661/4, Hviezdoslavov
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
190
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, základy práce s kancelárskym balíkom a s Edupage
Vzdelanie
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Hľadáme do nášho kolektívu školskú pani psychologičku alebo školského pána psychológa, ktorá/ý

- vníma túto prácu v prvom rade ako povolanie a poslanie pracovať na celostnom rozvoji „svojich detí“ v súlade s katolíckym smerovaním školy;
- (pre ktorú/ého) je tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť a profesionalita samozrejmosťou;
- je tímový hráč;
- sa podieľa na školských aktivitách a rozvíja si vzťahy so všetkými členmi školy;
- chápe používanie digitálnych technológií vo vyučovaní ako spôsob, ktorým môže priviesť „svoje deti“ k rozumnému využitiu takýchto nástrojov;
- má svoju prácu rád a je ochotná/ý na sebe pracovať.

Viac info o škole na www.csshviezdoslavov.sk.

Táto pracovná pozícia nie je hradená zo zdrojov POP 3.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná spojená škola sv. Martina
Školská 1661/4
93041 Hviezdoslavov
https://csshviezdoslavov.sk
+421901909191,0901909191
Kontaktná osoba
Veronika Dropčová
+421901909191