Kuchár / kuchárka

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bilíkova 1, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
90
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Osobný príplatok.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - Word, Excel, internet,
Vzdelanie
- minimálne prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania – hotelová akadémia (výučný list, alebo maturitné vysvedčenie)
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti a epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe ,manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov ( zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods.1);
- HACCP, zdravotný preukaz
- príslušné pracovné skúsenosti sú vítané
- ochotu a chuť pracovať
- flexibilitu a dochvíľnosť
Ďalšie požiadavky
Súrne hľadáme hlavnú kuchárku / kuchára, do našej rodinnej, cirkevnej materskej školy v Dúbravke. Ponúkame novo zariadené, príjemné prostredie s možnosťou výhodného, finančného ohodnotenia, a benefitmi, za skvelo odvedenú prácu s nástupom od septembra 2023. Bližšie info. na pracovnom pohovore.
Očakávame nasledovné zručnosti:
- príprava nátierok a hlavných jedál (mäsité, zeleninové, múčne) podľa predpísaných technologických postupov
- spolupráca s vedúcou školskej jedálne pri zostavovaní jedálnych lístkov a vyznačovanie ich zmien
- normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných
receptúr a jedálneho lístka
- obsluha viacúčelových kuchynských strojov ( konvektomat) alebo jednoúčelových kuchynských strojov na výrobu pokrmov ako i chladiacich a mraziacich zariadení
- pomoc pri výdaji jedál
- dodržiavanie hygienických predpisov, starostlivosť o hygienu a správne uskladnenie ovocia a zeleniny
- odoberanie a evidencia denných vzoriek
- zodpovednosť za inventarizáciu skladu potravín, materiálu.
Zodpovednosť za prípravu jedál, pri ktorej je potrebné dodržiavať predpísané technologické postupy. Vašou úlohou bude dohliadať na správne uskladnenie ovocia a zeleniny. V neposlednom rade bude potrebné koordinovať prácu v kuchyni a udržiavať poriadok na pracovisku v súčinnosti predpisov HACCP a osobnej hygieny.
Tešíme sa na spoluprácu s novou pani kuchárkou, alebo kuchárom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej
Bilíkova 1
84101 Bratislava-Dúbravka
www:cmsbilikova.sk
0264366961 0911228202,02/64366961
Kontaktná osoba
Iveta Jánošíková, Mgr.
0903959743