Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Michalská 398/8, Spišské Bystré
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť účtovníckeho programu Urbis, Winpam,Word, Excel, Power Point, Office365
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
vysokoškolské I. stupňa ekonomického zamerania
vysokoškolské II. stupňa ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Vzhľadom na rozsiahlosť agendy a zložitosť problematiky účtovania rozpočtovej organizácie budú uprednostnení uchádzači s praxou v danej oblasti.
• spracovanie uzávierok,
• tvorba rozpočtu,
• spracovanie daňových priznaní,
• spracovanie štatistických výkazov,
• vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
• verejné obstarávaní (EVO),
• tvorba zmlúv, zverejňovanie faktúr, objednávok,
• vypracovávanie smerníc,
• sledovanie príjmov a výdavkov,
• evidencia majetku,
• starostlivosť o hospodársky úsek.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Michalská 398/8
05918 Spišské Bystré
www.zssmsspisskebystre.edupage.org
0527792125
Kontaktná osoba
Mgr. Štefan Luha
0911287123