Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pedagogické zručnosti, vysoká počítačová gramotnosť, komunikatívnosť, kreativita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť pracovné problémy, vítané sú skúsenosti s implementáciou digitálnych technológií do vyučovacieho procesu a projektové zručnosti.
Vzdelanie
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora sú uvedené v prílohe č. 9 tejto vyhlášky).
Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa, najmenej tri roky výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.
Učiteľ s aprobáciou INFORMATIKA.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
- digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
- poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
- poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
- vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
- zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
- pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
- poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
- administrácia online testovaní,
- zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Ing. Jana Lubyová
+421 905 841 389