Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľubeľa 161, Ľubeľa
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2023
Rozsah úväzku
65%
Počet študentov školy
235
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Úväzok pedagogického asistenta (65%) sa dopĺňa o úväzok vychovávateľa ŠKD - 35%.

Iné požiadavky:
- samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, budú po posúdení písomných podkladov pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Ľubeľa
Ľubeľa 161
03214 Ľubeľa
https://skolalubela.edupage.org/
0911352458
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kališová
0911352458