Ekonóm/ka

Základná škola, Kalinkovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 194, Kalinkovo
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
56
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie PC (Word, Excel, PowerPoint) na pokročilej úrovni, skúsenosti so mzdovým a účtovným programom
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania alebo vysokoškolské - ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
žiadosť o zaradenie do výberového konania s telefónnym a e-
mailovým kontaktom,
- kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača
sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3
mesiace)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 194
90043 Kalinkovo
https://zskalinkovo.edupage.org/
0245989191,0948867697
Kontaktná osoba
Slavka Turková
0948867697