Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zákamenné 967, Zákamenné
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
691
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Programovanie, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- IT zručnosti – na vyššej úrovni,
- schopnosť samostatnej práce,
- kreativita, trpezlivosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, dôslednosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967
02956 Zákamenné
https://zszakamenne.edupage.org/
0435592320,+421435592320
Kontaktná osoba
Božena Jukruľáková
0908 855 113