Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od platovej tarify 4 (938,00 €) až do platovej tarify 6 (1161,50 €) v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 09. 2023.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point, ASC Agenda, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SVVS SR 1/2020 Z. z. (získané úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore: čašník,servírka + VŠ I. stupňa ako majster odbornej výchovy (pedagogická spôsobilosť).
Ďalšie požiadavky
Náplň práce: pedagogická činnosť majstra odbornej výchovy v učebnom odbore: čašník, servírka.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredné odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom: valentova.katar[email protected]. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441.
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441