Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Liečebno - výchovné sanatórium, Poľný Kesov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
30.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/20003 Z.z a nariadenie vlády SR č. 220/2022, ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, MS Word, Excel, PowerPoint, elektronická triedna kniha
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z
Ďalšie požiadavky
práca so žiakmi so ŠVVP
max. 8 žiakov v triede
možnosť ubytovania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
95115 Poľný Kesov
https://lvspolnykesov.edupage.org/
0377787121, 0911326426
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Zámečníková
0911326426