Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bárdošova 33, Bratislava
Termín nástupu
23.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450
Platové podmienky
Ponúkame nadštandardný plat nad rámec tabuľkových platov platných pre pedagogických zamestnancov. Plat závisí od rozsahu pracovného úväzku a dĺžky odbornej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (napr. Dipl. Ing., ...)
Nemecký jazyk C1
Ďalšie požiadavky
Vedenie odborných vyučovacích hodín
Podpora triedneho spoločenstva
Vedenie rozhovorov so žiakmi
Navrhovanie a udržiavanie triedy a
prostredia triedy
Sledovanie povinnej školskej dochádzky
Vedenie digitálnej triednej knihy
Účasť na školských konferenciách
Pomoc pri organizovaní školského života (napr. športový festival,
adventné impulzy)
Plánovanie, príprava, vedenie a sledovanie vyučovacích hodín
podľa aktuálnych požiadaviek učebných osnov
Vykonávanie náhradného vyučovania a dohľadu nad vyučovacími
hodinami
Vykonávanie pravidelných písomných a ústnych výkonov ,
hodnotenia výkonu a ich hodnotenie z časového hľadiska
Zavedenie a kontrola pravidiel a rituálov
Účasť na súťažiach
Vykonávanie vlastných pozorovaní žiakov
Vedenie rozhovorov s triednym učiteľom o triede
alebo jednotlivých žiakoch/študentoch
Koordinácia riešenia domácich úloh
sprostredkovanie konfliktov medzi žiakmi
Vykonávanie rozhodnutí z konferencie
Prijímanie opatrení v súlade s koncepciou podpory alebo
koncepciou inklúzie DSB
Poradenstvo a korešpondencia s rodičmi
Spolupráca s mimoškolskými organizáciami (napr.
Nemecké veľvyslanectvo, Goetheho inštitút) so súhlasom
vedúceho oddelenia
Reprezentácia školy na školských a mimoškolských podujatiach
mimoškolská činnosť po dohode s vedúcim oddelenia

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA
Bárdošova 33
831 01 Bratislava
https://deutscheschule.sk/
+421948439473
Kontaktná osoba
Barbara Vojtová
+421948439473