Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Štúrovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Svätého Štefana 81, Štúrovo
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
31.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
70% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Edupage, textový editor, tabuľkový kalkulátor
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 1.9.2023
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:
• doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• zdravotná spôsobilosť
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola
Svätého Štefana 81
94303 Štúrovo
https://sos-sturovo.edupage.org/
+421367511368
Kontaktná osoba
Peter Mocsi
0905515888