Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2023 do 31.08.2024 Termín pohovoru: 28.08.2023 Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť
Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220
98542 Veľké Dravce
https://zsmvelkedravce.edupage.org/
0474373115, 0903799076,+421903799076 alebo 047 -43 73 115
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
0903799076