Školský špeciálny pedagóg

Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Termín nástupu
30.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
390
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Jedná sa o pozíciu v ŠŠP v materskej škole

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Na mail: [email protected] treba poslať:
žiadosť o prijatie do prac. pomeru
životopis vo formáte EUROPASS
doklad o vzdelaní
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade rozširujúceho štúdia špec. pedagogiky je potrebná prax v odbore 5 rokov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
02601 Dolný Kubín
https://radlinskeho.sk
+4219011797102,+4219011876026
Kontaktná osoba
Mgr. Pavlína Ševčíková
0911797102