Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Dolná Tižina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolná Tižina 28, Dolná Tižina
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
195
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC: Word, Excel, PPT, MS teams, edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dokumenty, potrebné k žiadosti, môžete posielať mailom: [email protected] alebo poštou: ZŠ Dolná Tižina, Dolná Tižina 28, 013 04.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dolná Tižina 28
01304 Dolná Tižina
https://zsdolnatizina.edupage.org/
0415995078
Kontaktná osoba
Mgr. Petra Bačinská
0949 091 222