Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
466
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Power point a iné
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.,
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pozícia učiteľ/učiteľka: matematiky, fyziky a informatiky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• znalosť maďarského jazyka vítaná
Kontaktovať budeme len vybraných záujemcom, ktorý spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Životopis spolu s dokladmi o ukončení vzdelania prosíme posielať na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54
04501 Moldava nad Bodvou
https://sosmoldava.edupage.org/
0554602139,0554602435
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Szciranka
0554602139