Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti posielajte do 7. júla 2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dlhá nad Oravou 110
02755 Dlhá nad Oravou
https://zsdlha.edupage.org/
0435894211,0911 936 815
Kontaktná osoba
Gabriela Tomáňová
0911936815