Školský digitálny koordinátor

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 24, Trenčín
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
710
Platové podmienky
Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt: Podpora pomáhajúcich profesií III - NIVAM
Financovanie nákladov pracovných pozícií sa bude realizovať formou jednotkových nákladov, ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora:
-digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
-poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
-poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
-vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
-zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
-pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
-poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
-administrácia online testovaní,
-zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Požadované doklady:
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- žiadosť o zamestnanie
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 24
91250 Trenčín
https://jilemak.edupage.org/
0326509711
Kontaktná osoba
Martina Belajová
0326509717