Predmet

Vychovávateľ

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2025
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- moderné tance
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z.z.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ
https://nasa-skola.edupage.org/
+421907917794
Kontaktná osoba
Adriana Pištejová
0907908912