Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zdravotná sestra

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fatranská 14, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
750
Platové podmienky
1180 EUR - hrubá mzda (stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve), v zmysle metodiky MŠVVaŠ, kt. vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotných sestier vo výške 1180 € (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT spôsobilosti bežného užívateľa
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť:
1. lekár - diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstva
2. sestra - diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
3. zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
4. verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
Bližšie informácie o náplni práce, požadovaných dokladoch a pod. sa nachádza na https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

PP je na dobu určitú do 31. 8. 2025.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Fatranská 14
94901 Nitra
www.zsfatranskanr.sk
037 6586045
Kontaktná osoba
RNDr. Slavomíra Palková
0376586046