Predmet
Pracovné ponuky za

Upratovačka

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
15.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 833,50€/mesiac. . Následné platové ohodnotenie prehodnotené po ukončení skúšobnej doby.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie,
Stredné odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej PN• žiadosť o prijatie do zamestnania, •profesijný životopis
•motivačný list, •súhlas so spracovaní osobných údajov podľa
Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, •fotokópia dokladov o vzdelaní, zdravotná spôsobilosť na výkon povolania, • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace, •ovládanie štátneho jazyka, •znalosť maďarského jazyka je vítaná (nie je podmienkou)
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), • bezúhonnosť,
• ochota pracovať, • schopnosť pracovať v kolektíve, • flexibilita,
• samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť. • spoľahlivosť
• asertivita a komunikatívnosť
Doručenie písomností do 10.04.2024. Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov.
ŽIADOSTI ZASIELAJTE mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
https://marai.edupage.org/
0556221954,+421556221954
Kontaktná osoba
Valéria Šomšáková
+421948625737