Predmet

Vychovávateľ

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min. od platovej triedy „5“ od 1.038,50 € /za mesiac podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie PT za započítanú prax
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel - pokročilý
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Ďalšie požiadavky
•žiadosť o prijatie do zamestnania, •profesijný životopis, •motivačný list, •súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, •fotokópia dokladov o ukončenom vzdelaní,
•ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka, •čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, •zdravotná spôsobilosť na výkon povolania, • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
• práca s PC, • spoľahlivosť, • asertivita a komunikatívnosť
Doručenie písomností do 14.06.2024. Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe doručených dokumentov. ŽIADOSTI ZASIELAJTE mailom na adresu: [email protected] alebo
poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
https://marai.edupage.org/
0556221954,+421556221954
Kontaktná osoba
Valéria Šomšáková
+421556221954