Predmet
Pracovné ponuky za

Sekretárka riaditeľa

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, Outlook, Internet
Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- Organizácia a zabezpečenie administratívnej a odbornej agendy riaditeľa školy
- Evidencia došlej a odoslanej pošty, písomná agenda
- Vedenie pokladne
- Správa registratúry
- Verejné obstarávanie

Požadované predpoklady:
- jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
- komunikatívnosť, organizovanie a plánovanie práce, samostatnosť, flexibilita
- základná znalosť zákona o verejnom obstarávaní
- znalosť ANJ vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
- fotokópie dokladov o vzdelaní

Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.06.2024 poštou, emailom alebo osobne na adresu:
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
Email: [email protected]
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Roháčková

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10
04001 Košice-Staré Mesto
https://egjak.edupage.org/
0556815611,0556815610,+421 55 681 56 11
Kontaktná osoba
Iveta Roháčková
0556815614