Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Spojená škola, Sládkovičovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 1087, Sládkovičovo
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
312
Platové podmienky
Plat zamestnanca podľa dosiahnutého vzdelania a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC pokročilý
Vzdelanie
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
náplň práce: vedenie pracovno-právnej a personálnej agendy zamestnancov školy,
- samostatné zabezpečenie a spracúvanie mzdovej agendy, komunikácia so štátnymi inštitúciami - SP, ZP DÚ, UPSVaR,
- spracovanie výkazov a štatistík
- orientácia v mzdovej problematike výhodou,
-prax vo verejnej správe v oblasti miezd výhodou
- podmienkou zaradenia do výberového konania je doručenie písomnej žiadosti o prijatie a životopis.
aktuálny počet zamestnancov školy - 110

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Školská 1087
92521 Sládkovičovo
https://zsmssladkovicovo.edupage.org/
0317842069,+4217802069
Kontaktná osoba
PaedDr. Slávka Kramárová
0317842069