Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Prenčov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prenčov 203, Prenčov
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá úroveň práce s ASC Agenda, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Prax v oblasti riadenia a implementácia projektov vítaná.
Pracovné miesto na dobu určitú, do 31.08.2024 s možnosťou predĺženia, resp. následnej doby neurčitej.
Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do PP
overená fotokópia dokladov o vzdelaní, profesijný životopis, potvrdenie o dĺžke ped. praxe, doklad o bezúhonnosti / nie starší ako 3 mes./, súhlas so spracovaním osobných údajov
Termín predloženia dokladov: 30.06.2023 do 10,00 hod., osobne, elektronicky, poštou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203
96973 Prenčov
https://zsprencov.edupage.org/
0456995249,0910 533 036
Kontaktná osoba
Ingrid Kosmeľová
0910533036