Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania projektu NP „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ POP III
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office,
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa
- úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa Zákona č. 138/2019 z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie MAĎARSKÉHO JAZYKA slovom aj písmom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto
www.mtag.sk
+421 2 5296 4315
Kontaktná osoba
Judita Gazdíková
0903241555