Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Pukanec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie hry na hudobné nástroje - Hra na gitare, Hra na klavíri, vyučovanie Spevu a hlasovej výchovy.
Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod.
Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. Organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod.
Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy
Štiavnická cesta 26
93505 Pukanec
0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693