Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
16.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
UPRESNENIE:
Nástupný plat je minimálne 1.250,- Eur brutto pri plnom úväzku, jeho konečná výška závisí od seniority a kvality uchádzača.

Výška úväzku a dátum nástupu môžu byť predmetom dohody. Ponúkame plný, alebo čiastočný úväzok.

Nehľadáme len vyštudovaných pedagógov.

KOHO HĽADÁME:
Hľadáme odhodlanie, motiváciu a nadšenie.
Naši učitelia
• majú možnosť učiť vlastným štýlom a majú pri tom podporu kolegov aj vedenia,
• hľadajú inovatívne metódy výučby,
• sú otvorení budovaniu priateľských vzťahov, spätnej väzbe,
• prinášajú žiakom nielen vedomosti,
• sú nastavení na rast,
• pracujú tímovo,
• proaktívne sa zapájajú do života školy.

NÁPLŇ PRÁCE:
Výučovanie predmetu matematika, bilingválne.

• Práca so študentmi.
• Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
• Pravidelná účasť na meetingoch a interných školeniach.
• Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu vyučovacích hodín.
• Účasť na programe rozvoja začínajúcich učiteľov.

PREČO BILGYM?
Bilgym ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu, komunitu, rodinnú atmosféru a vzťahy založené na dôvere. Ak chcete učiť naplno, u nás môžete!

Bilgym (C. S. Lewis Bilingual High School) je prostredím, v ktorého centre stojí študent. Chceme byť prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu.

• Máme nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené.
• Učíme v menších skupinách študentov (18).
• Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky.
• Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame.
• Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.
• Prispievame svojim zamestnancom na Multisport kartu.
• Ponúkame zľavu na školné pre deti zamestnancov, navštevujúce ktorúkoľvek školu zriadenú Združením škôl C. S. Lewisa, podľa situácie a finančných možností školy.

Ak chcete učiť na Bilgyme, ozvite sa nám. Porozprávame sa o možnostiach a dohodneme na ďalšom postupe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
63823284
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903