Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská 2, Košice-Juh
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.6.2023
Rozsah úväzku
76%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
- pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2024 s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy
- pracovný úväzok: 76%
- požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: [email protected] do 9.6.2023
- na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Gemerská 2
04001 Košice-Juh
https://zsgemerska.edupage.org/
0556251978,055/625 19 78
Kontaktná osoba
Mgr. Štefan Koľ
0556281978