Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
610
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie PC, internet, e-mail, excel, word, PP, bezproblémový kontakt v on-line prostredí
Vzdelanie
Požadované VŠ vzdelanie 2.stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kontaktovaní budú len uchádzači spĺňajúci podmienku vzdelania na ponúkanú pozíciu. Učiteľstvo matematiky je podmienkou, vhodná kombinácia s predmetmi informatika, anglický jazyk, španielsky jazyk, chémia, prípadne iné.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica Vajanského 2844/47
98401 Lučenec
https://zsvajanlc.edupage.org/
0474333794,+421474333794
Kontaktná osoba
Jana Kamenská
0905152745