Predmet

Špeciálny pedagóg

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Očová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Partizánska 8, Očová
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
90
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC pokročilý, internet pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
(Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - špeciálna pedagogika)
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a doklady o vzdelaní doručte písomne na adresu školy, alebo elektronicky: [email protected], do 15.08.2023. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky v čase od 9:oo hod. do 14:oo hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8
96223 Očová
skolaistoty.edupage.org
0917 138 135
Kontaktná osoba
Mária Michnová
0917138135