Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola Slovenského národného povstania, Sučany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Partizánska 13, Sučany
Termín nástupu
29.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
391
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zastupovanie v ŠKD počas PN

Zoznam požadovaných dokumentov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
- životopis vo forme europassu
- súhlas so spracovávaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi prosíme doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe do 24.05.2023 do 14:00 hod. na adresu:
Základná škola Slovenského národného povstania
Partizánska 13
038 52 Sučany
[email protected]

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Slovenského národného povstania
Partizánska 13
03852 Sučany
https://zssucany.edupage.org/
0911 341 525
Kontaktná osoba
Erika Segečová
0911 341 525