Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
420
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word - pokročilý, power point - pokročilý, excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
Komenského 10
03101 Liptovský Mikuláš
https://seslm.edupage.org/
0445472901
Kontaktná osoba
Alena Húsková
+421905819754